Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2Kor 5:19

A 2Kor 5:19 kiemelkedően harmonizál az 1Kor 13:5d-vel: A Szeretet „A rosszat nem rója fel.” Isten nem tartja számon vétkeinket! A Szeretet nem tud megbocsátani, mert nincs mit megbocsátania. Ha felróná a rosszat, akkor igen, akkor meg tudna bocsátani, de a Szeretet a rosszat nem rója fel!

A görög szövegben a ’kozmosz’, a világ tárgyesetben van a ’kozmon’ a világot. Vannak magyar fordítások, ahol a fordítók alkalmazkodtak a görög szöveghez. Béri Renátó karmelita szerzetes A MEGVÁLTÁSRÓL szóló tanításában korrigálta a SZIT hibás fordítását. A hamis fordításokban a kiengesztelés tárgya, nem a világ, hanem az Isten. Hogy is lehetne Istent kiengesztelni, aki maga a Szeretet és Szeretetének tárgya a világ: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3:16

Szeretettel ajánlom szíves figyelmetekbe gyűjteményemet:

2Kor 5:19 fordításai:


SZIT Szent István Társulat Biblia
Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét.


KNB Káldi Neovulgáta
Mert Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, úgy, hogy nem számította be bűneinket, és ránk bízta a békéltetés igéjét.

STL Simon Tamás László Újszövetség fordítása
Azaz Isten a világgal Krisztusban engesztelődött ki: nem tartván számon az emberek vétkeit ránk bízta a kiengesztelődésről szóló igehirdetést.

BD Békés Dalos Újszövetségi Szentírás
Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelte magával a világot s nem számítja be bűneinket, sőt ránk bízta a kiengesztelés igéjét.

RUF Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája
Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét.

KG Károli Gáspár revidiált fordítása
Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét.

Csia Lajos Újszövetség fordítása
Isten volt Krisztusban, amikor a világot magával kibékítette, amikor
nem számította fel nekik az eleséseket, sőt  belénk helyezte a kibékítés igéjét.

 

A keresztelési parancsot, egyedül csak a SZIT tolmácsolja hitelesen:

https://szentiras.hu/SZIT/Mt28,19