Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AZ EMBER MISZTÉRIUMA

 

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és megszólította: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy minden asszonynál! Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt: Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint! Ezután az angyal eltávozott. Lk 01:26-38

A teremtés Misztériuma

Immánuel Kant elhíresült vallomása: „Két dolog tölti el a lelkemet, egyre növekvő csodálattal és hódolattal; a csillagos ég felettem és az erkölcsi törvény bennem.” Cselekedeteink meghaladják a teremtett világ törvényszerűségét, hiszen ugyanazok a természeti törvények működnek egy gyűlöletteljes ütésben, mint egy szeretetteljes ölelésben, csak hát más szervezés alatt.

József Attila
ESZMÉLET
című gyűjtésének 7. szakaszában,
Így vall a törvényszerű világot átható valóságról:

„Én fölnéztem az est alól
az egek fogaskerekére,
csilló véletlen szálaiból
törvényt szőtt a múlt szövőszéke
és megint fölnéztem az égre
álmaim gőzei alól
s láttam, a törvény szövedéke
mindig fölfeslik valahol.”

A hétköznapok Misztériuma

Isten Kegyelme, az ő irgalmas szeretete, csak törvényszerűen nem tud megmutatkozni. Isten úgy kezdeményez kommunikációt velünk, hogy kér tőlünk. Az Úr Jézus a szamariai asszonytól vizet kér: Adj innom! Embertestvérünk puszta jelenléte Istentől megszólított emberekké tesz bennünket: Nézd, itt vagyok; hajléktalanul, szomjasan, éhesen, ruhátlanul, betegen, börtönben sínylődve: Adj innom, adj ennem, öltöztess fel, látogass meg engem! Ahogy viszonyulunk a környezetünkhöz és önmagunkhoz is, abban lelepleződik az is, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz az Istenhez, aki ezt a világot szereti, és a szívére öleli.

Az ember Misztériuma

A hívő emberek Istentől megszólított, az Isten szavához hűséges emberek. Mária kiemelkedően Istentől megszólított ember. Isten Fia, az Isten szavának engedelmeskedő Máriában testesült meg: „Legyen nekem a Te Igéd szerint!” És az Ige testté lett. És ahol az Istentől megszólított emberek hűségesek Istenhez, ahol az Isten igéje befogadásra talál, ott Isten Lelke betölt emberszíveket, ott Isten Fia, újra meg újra testet ölt. Krisztus titokzatos testének tagjai vagyunk!

„Ti Krisztusnak teste vagytok, és egyenként tagjai.” 1Kor 12:27