Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AKI VAN

Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így szólt hozzá: Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell születnetek! A szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy, így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született. Erre Nikodémus megkérdezte: Hogyan lehetséges ez? Jézus így válaszolt neki: Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony, mondom neked, hogy arról beszélünk, amit tudunk; és arról tanúskodunk, amit látunk. De a mi tanúságtételünket nem fogadjátok el. Ha földi dolgokról beszélek nektek és azt sem hiszitek el, hogyan fogjátok elhinni, ha mennyei dolgokról beszélek majd nektek? Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia. És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Jn 03:07-15

Szent Pál elragadtatása

Jézus az Isten Országát hirdeti. Az evangéliumok sokféleképpen szólnak Isten Országáról. Ha felemelkedünk a földről, megláthatjuk mi vár ránk a kanyar után. Szent Pál a harmadik égig ragadtatott 2Kor 12:2, kiemelkedő rálátása volt az egészre, ráláthatott az Isten Rendszerére. Pál arról beszél, amit tud, arról tanúskodik, amit látott, amit tapasztalt. Pál rendszerszemléletében felragyognak az Evangéliumok:

Isten Rendszere

Kezdetben csak az Isten volt, a teljes valóság. Vö. Jn 1:1-3 Mennyei Atyánk, Krisztusban választott ki bennünket még a világ teremtése előtt. Vö. Ef 1:4 A vég, a kezdeti állapothoz hasonló: Isten lesz minden mindenben! Vö. 1Kor 15:28 Ami a kezdet és a vég között van, az Krisztus Misztériuma. Ha a valóság egyedül csak az Isten, AKI VAN, akkor a teremtett világ végül is meghatározott semmi, az ellentétek egysége, pluszra és mínuszra kettéhasított semmi. Karácsonykor Isten beköltözött az ő teremtett világába. Krisztus Misztériumáról, így tanúskodik Szent Pál apostol: Mennyei Atyánk, tudtunkra adta akaratának titkát (misztériumát), azt az őbenne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint Főben, újraegyesít mindent. Vö. Ef 1:9-10

Isten Rendszerében

Jézus, megígérte: Ha felmagasztalnak a földről mindent, magamhoz vonzok. Vö. Jn 12:32 Nagypénteken, Jézus ígérete beteljesedett: Amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, Vö. Szám 21:6-8 úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Elég volt, csak feltekinteni az érckígyóra, hogy valaki ne haljon bele a kígyómarásba. Nagypéntek óta Jézus vonzásában áll az egész mindenség. Feltartóztatatlanul Jézushoz közeledünk. Változik, elváltozik ez a világ és vele együtt mi is elváltozunk. Jézus az Evangéliumokból szól hozzánk, hallgathatunk rá, feltekinthetünk rá! Beteljesedhet rajtunk Jézus ígérete: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hallja szavamat és hisz annak, aki küldött, az örökké él, nem megy ítéletre, hanem már át is ment a halálból az életre.” Jn 5:24